Obrancovia
Samuel
Piteľ
Patrik
Turčani
Marek
Martinkovič
Ján Mojžiš
Čief
Záložníci
Dominik
Husarčík
Samuel
Markócsy
Ivan
Tonhauzer
Arthur
Cahajla
Útočníci
Martin
Belianský
Tomáš
Jurišta
Filip
Černý
Matúš
Hubner
Martin
Činčura
Brankári
Igor
Bulák