Brankári
Nikita
Meršenko
Obrancovia
Andrej
Pikaly
Andrej
Slinčák
Daniel Gianmarco
Križan
Matúš
Kain
Záložníci
Tomáš
Petrík
Alex
Schaller
Samuel
Petráš
Útočníci
Michal
Urbanec
Massimiliano Mojmir
Apollo
Dávid
Horvath